Wenst u meer informatie? Bel ons +32(0)52446668
Laden
Bezig met toevoegen...

Retourneren

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan diverse alcoholische en niet-alcoholische dranken en gerelateerde. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. 

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar Bierhandel De Wilde en een retour document aanvragen via info@bierhandel-dewilde.com. Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de Koper. 

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Bierhandel De Wilde binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Bierhandel De Wilde betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. 

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper. 

Laden
Laden